ประวิติความเป็นมา

     หมอเฮงหลี แซ่ปึง ต้นตำรับการรักษาซึ่งได้เรียนวิธีการรักษาริดสีดวงทวารมาจากเมืองจีน และได้สอบใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยได้เมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2479 จนถึงแก่กรรมเมื่อปีพ.ศ. 2520 รวมเวลา กว่า 40 ปี

     หมออาทิตย์ (แซ่ปึง) เอกเจริญโอสถ ได้สืบทอดความรู้การรักษาโรคริดสีดวงทวารจากนายเฮงหลี แซ่ปึง (บิดา) และสอบได้ใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะแผนไทยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 และได้เปิดคลินิกรักษาริดสีดวงทวารจนถึงปัจจุบันรวมเวลา 30 ปี

   
   
Email : tookata31@yahoo.com